Welcome to KIHM

Name of Students

Percentage

Mr. Samip Karki

86.4%

Ms. Amira Rajbansi

86.1%

Ms. Srijana Poudel

84.2%

Ms. Anjana Bom

84.2%

Mr. Suman Khatri

84.1%

Ms. Shaisha Shrestha

83.0%

Ms. Shrijana Shrestha

82.4%

Mr. Govinda Kumar Sah

82.2%

Mr. Ashwin Subedi

81.6%

Mr. Sanjiv Tamang

81.3%

Ms. Jasmine Bhandari

80.8%

Mr. Shiva Sunuwar

80.3%

Mr. Bhuwan Bogati

85.00%

Ms. Pritisma Thapa

84.22%

Mr. Anush Thapa

82.67%

Ms. Saru Darnal

82.67%

Ms. Lisa Puri

82.22%

Mr. Roman Gautam

81.89%

Mr. Niwash Shilpakar

81.22%

Mr. Dip Prakash Pradhan

81.11%

Mr. Koshal Niraula

80.33%

Ms. Sanju Rana

80.22%

Mr. Arun Rai

85.30%

Mr. Barun Rai

87.60%

Mr. Bigesh Gaida

84.90%

Mr. Bishal Dhaubanjar

89.40%

Mr. Dipesh Thapa

82.10%

Mr. Kapil Dawadi

85.50%

Mr. Norjun Amo Lama

81.10%

Mr. Prabesh K.C.

87.50%

Mr. Puspa Kamal Singh

81.40%

Mr. Riha Budha Magar

89.30%

Mr. Rijan Moktan

89.50%

Mr. Rohan Dhoju

83.30%

Mr. Rohit Shrestha

80.10%

Ms. Rojina Dhaubanjar

88.60%

Ms. Salina Majhi

87.40%

Mr. Sandesh Singh

87.60%

Ms. Sandhya Chhetri

86.70%

Ms. Shiwani Sharma

87.40%

Mr. Sudip Nepal

86.40%

Mr. Sulok Dahal

88.50%

Ms. Sumnima Tumbapo Limbu

89.10%

Mr. Tsering Dechen Lama

81.10%

WE Are Associated with